Besökare FFF Hemsida

besöksräknare

Bli medlem på FFF

Som medlem får man tillgång till

Anmäl dig här

Utskott

Delta och påverka till att förbättra vårt närområde via våra komitteer

FFF - Forum

Vi är helt frikopplade från kommunen och får inga bidrag från andra än medlemmar. Med annonser finansieras medlemtidningens tryck och distribution. Texter och produktion görs ideellt.

Delta & Påverka

Vi är remissinstans i ärenden som berör vårt område och har täta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen. FFF hjälper till att föra fram dina åsikter till rätt instans och vi kan med hela vår föreningstyngd ställa oss bakom enskilda medlemmars skrivelser i olika frågor.

FFF - Grundat 1919

Föreningen har en lång levande kulturhistoria sedan 1919 så tar vi även kontinuerligt upp och belyser hur Fullersta växt fram historiskt till nutid.

FFF Arbetar aktivt med att påverka vårt närområde och bygga upp ett bättre samhälle.

Bli Medlem

Som medlem får man tillgång till följande:


Nyhetsbrev

Som medlem får man tillgång till FFF-Mailutskick (ex: Grannsamverkan)

Delta & Påverka

Som medlem har man möjlighet att påveka det arbete FFF utför

FFF-Forum

Läs tidigare nummer av FFF's Tidning

Medlemsrabatter

FFF har sammarbete med ett flertal företag som ger förmånliga rabatter till våra medlemmar

Läs senaste FFF-Forum

FFF-Forum kommer i 4 tidningar per år

Bli ny medlem

Skicka in din ansökan

Klicka här

Fullersta Fastighetsägareförening

Var med och påverka